Sürtünmeli düşey düzlemde cismin ivmesi sorusu

5 kg kütleli cisim şekilde verilen düşey ve sürtünmeli düzlemde aşağıda doğru hareket etmektedir.
Buna göre cismin ivmesi kaç m/s 2 dir? (g =10 m/s 2)

Cisim ivmeli hareket yaptığına göre
Newton’un II. Kanunundan,

Fnet = m.a

bağıntısını kullanırız. Burada,

Fnet = Net kuvvet
m = Kütle
a = İvme

Soruda cismin kütlesi verilmiş,
m = 5 kg

Net kuvvet için;
Sürtünmeli düzlemde cisim aşağı doğru hareket ediyor.
Buna göre cismin hareketini iki kuvvet etkiler.

Bu kuvvetler aşağı yönlü ağırlık ve yukarı yönlü sürtünme kuvvetidir.
Bu iki kuvvetin bileşkesi net kuvveti verir.

Fnet = G – Fsür

Ağırlık;
G = m.g den
G = 5.10 = 50 N bulunur.

Sürtünme kuvveti;
Fsür = k . N den

Soruda verilen F = 20 N zemine doğru etki eden kuvvettir ve yüzeyin tepki kuvvetine eşittir.

F = N
Fsür = 0,5 . 20 = 10 N bulunur.

Bulduklarımızı net kuvvet eşitliğinde yerine yazarsak

Fnet = 50 – 10 = 40 N
Fnet = 40 N olur

Fnet = m.a formülünde kütle ve net kuvveti yerine yazalım
40 = 5 . a
a = 40 / 5 ten
a = 8 m/s 2 bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir