Kaldırma kuvvetlerini kıyaslama sorusu

Hacimleri eşit K, L ve M cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl sıralanır?

Kaldırma kuvveti;

Fk = Vb.ds.g

Vb = Cismin sıvı içinde batan hacmi
ds = sıvının özkütlesi
g = yer çekimi ivmesi

Kaldırma kuvveti, cismin batan hacmi ile orantılıdır.

Cisimler aynı sıvıda bulunuyor, öyle ise tüm cisimler için d aynıdır.
Buna göre cisimlerin batan hacimlerine bakarak, onlara uygulanan kaldırma kuvvetlerini kıyaslayabiliriz.

Soruda K, L ve M hacimleri eşit verilmiş.

L ve M cisimleri tamamen battığına göre Vb ler eşittir.
Kaldırma kuvvetleri büyüklüğü L = M olur.

K cisminin ise bir bölümü batmış durumda, buna göre K cisminin batan hacmi diğerlerinden azdır. Kaldırma kuvveti de diğerlerine göre daha az olacaktır.

Kaldırma kuvveti büyüklükleri K < L = M olarak sıralanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir