Özkütle

Bir maddenin birim hacimde sahip olduğu kütleye özkütle denir.

Özkütle ayırt edici özelliktir,
d ile gösterilir,
Birimi g/cm3 veya kg/m3 tür.

Kütle – hacim grafiğinde eğim özkütleye eşittir.

Buna göre kütle – hacim oranı özkütleyi verir.

Sabit sıcaklık ve basınç altında özkütle değişmez.
Bu durumda kütle artarken, aynı oranda hacim de artar ve özkütle sabit kalır.

Özkütle değişimi
Sıcaklık veya basınç değişimi özkütlenin değişmesine sebep olur.

Hacim özkütle ilişkisi
Kütlesi sabit bir maddenin hacmi azaldığında, tanecikler sıkışır ve yoğunluk artar.
Hacim ile özkütle ters orantılıdır.

Kütle özkütle ilişkisi
Hacim sabit iken, kütle arttığında maddenin tanecikleri yoğunluğu artar.
Kütle ile özkütle doğru orantılıdır.

Özkütleyi etkileyen faktörler :

I. Sıcaklık

Sıcaklık değişimi, maddenin hacminde değişime neden olur.

Bu durumda sabit kütlede özkütle değişir.

Sıcaklığı artan bir maddenin hacmi artar, yani sabit kütlede madde genişler. Böylece özkütle azalır.

Sıcaklığı azalan bir maddenin hacmi azalır, yani sabit kütlede madde büzülür. Böylece özkütle artar.

II. Basınç

Basınç artarsa, maddenin hacmi azalır, yoğunlaşır.

Basınç artarsa, özkütle de artar. Basınç azalırsa özkütle de azalır.

Kütleyi bulma:

Özkütle ve hacim biliniyorsa kütle;

ifadesi ile bulunur.

Karışımların özkütlesi

Aynı sıcaklıklara sahip, birden fazla sıvının homojen karışımı;

I- Karışımın özkütlesi, karışıma katılan maddelerin en büyük ve en küçük özkütlesi arasındadır.

dmin < dkarışım < dmaks

II- Karışımın özkütlesi hacmi büyük olan maddenin özkütlesine yakındır.

III- Karışım eşit hacimde ise karışımın özkütlesi , maddelerin özkütlelerinin ortalamasıdır.

IV- Karışımın özkütlesi aşağıdaki formülle bulunur.

karışıma katılan maddelerin toplam kütlesi, toplam hacimlerine bölünür.

Bir cevap yazın