Maddenin ortak ve ayırt edici özellikleri

TYT fizik testi ve 9.sınıf fizik dersi madde ve özellikleri ünitesi maddenin ortak ve ayırt edici özellikleri konusu ders notları

Madde
Kütlesi, hacmi ve eylemsizliğe sahip varlıklara madde denir.

Cisim : Maddenin şekil almış haline denir.
Örneğin ağaç madde iken, ağaçtan yapılmış masa cisimdir.

Maddenin ortak özellikleri

Kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli ve boşluklu yapı tüm maddelerin ortak özellikleridir.

1- Kütle

 • Değişmeyen madde miktarına kütle denir.
 • Eşit kollu terazi ile ölçülür.
 • Birimi (SI) Kilogram dır
 • m sembolü ile gösterilir.
 • Skaler büyüklüktür.

Kütle evrende her yerde aynı ölçülür, değişmez.
Eşit kollu terazinin çalışabilmesi için yerçekimi ortamı olmalıdır.

2- Hacim

 • Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
 • Skaler bir büyüklüktür.
 • Birimi m3 tür.
 • V sembolü ile gösterilir.
 • Düzgün geometrik cisimlerin hacmi formüller ile bulunur.
 • Geometrik olmayan cisimlerin hacmi dereceli silindirik ölçek kaplarda veya taşırma kaplarında ölçülür.

3- Eylemsizlik

Maddenin sahip olduğu hareketi veya durumu koruma eğilimidir.
Bir madde durmakta ise durmaya, sabit bir hıza sahipse o hızda hareket devam etmek ister.

4- Tanecikli yapı

Maddeler atomlardan meydana gelmiştir.
Tüm maddeler boşluklu bir yapıya sahiptir.

Maddenin ayırt edici özellikleri

Farklı cins maddeleri birbirinden ayırmayı sağlayan özelliklere ayırt edici özellikler denir.

Sabit bir sıcaklık ve basınçta aynı tür maddelerin ayıt edici özellikleri aynı iken farklı tür maddelerin ise farklıdır.

Basınç ve sıcaklık gibi dış etkiler ayırt edici özellikleri değiştirebilir.

Bu nedenle farklı tür maddelerin ayırt edici özellikleri aynı ise sıcaklık ve basınç değerlerine bakılmalıdır.

Ayırt edici özelliklere örnekler : Özkütle, öz ısı, hal değiştirme sıcaklıkları (erime noktası, donma noktası ve kaynama noktası), genleşme katsayısı, öz direnç ayırt edici özelliklere örnek verilebilir.

Bir sonraki konuda ayırt edici özelliklerden özkütle incelenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir