Üniversite hazırlık

resim

Madde ve özellikleri testi

Madde ve özkütle, kütle, hacim, dayanıklılık, adezyon ve kohezyon..

resim

Fizik bilimine giriş testi

Fizik nedir, fiziğin alt alanları, fiziksel niceliklerin sınıflandırılması, büyüklükler ve birimler, skaler ve vektörel büyüklükle ilgili online test soruları..

Kasnağa bağlı cismin yükseliği

Şekildeki sürtünmesiz sistemde L kasnağının yarıçapı 2r ve M kasnağının yarıçapı r dir. L kasnağı ok yönünde döndürülürse K cisminin yüksekliği kaç πr değişir?

L ve M kasnakları eş merkezlidir.
Bu tür kasnakların dönme yönü ve sayısı eşittir.
Buna göre M kasnağı da ok yönünde 1 tur döner.

P bölgesinde bir ışının izlediği yol

Şekildeki I ışını P bölgesinde bulunan düzlem aynadan I' ışını olarak yansıyor. Buna göre ışının düz ayna ile yaptığı açı kaç derecedir?

Işınları çizdiğimizde;

resim

Bileşke manyetik alan şiddeti

İletken düz telden 9i akım geçmektedir. Buna göre çember merkezindeki bileşke manyetik alanın sıfır olması için iletken çember telden hangi yönde kaç i akım geçmelidir? (π = 3)

Çember merkezinde bileşke manyetik alan şiddetinin sıfır olabilmesi için, o noktada çemberin manyetik alan şiddeti ile düz telin manyetik alan şiddetinin eşit ve zıt yönde olması gerekir.

Üzerinden i akım geçen düz telden d uzaklıktaki bir noktada oluşan manyetik alan şiddeti;

Net kuvvet etkisinde bir cismin ivmesi

Şekilde verilen sürtünmeli düşey zeminde, 5 kg kütleli cisim aşağıda doğru hareket etmektedir.
Buna göre cismin ivmesi kaç m/s 2 dir? (g =10 m/s 2)

Cisim ivmeli hareket yaptığına göre
Newton'un II. Kanunundan,

Fnet = m.a

bağıntısını kullanırız. Burada,

Fnet = Net kuvvet
m = Kütle
a = İvme

Eşit bölmeli çubuğun denge noktası

Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğa şekildeki gibi eşit kütleli cisimler asılmıştır.
Buna göre çubuk hangi noktadan iple tavana asılırsa, serbest bırakıldığında yatay olarak dengede kalır?

Her bir cismin ağırlığına G ve her bir bölmeye d diyelim ve
K noktasına göre tork alalım;

Kaldırma kuvvetlerini kıyaslama

Hacimleri eşit K, L ve M cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl sıralanır?

Kaldırma kuvveti;

Fk = Vb.ds.g

Vb = Cismin sıvı içinde batan hacmi
ds = sıvının özkütlesi
g = yer çekimi ivmesi

Lambaların parlaklık değişimi

Şekil I deki elektrik devresinde özdeş K ve L lambaları bulunuyor. Bu devredeki L lambasına şekil II deki gibi özdeş M lambası paralel bağlanıyor. Buna göre K ve L lambalarının parlaklıkları nasıl değişir?

Lamba parlaklığı ile lamba üzerinden geçen akım doğru orantılıdır.
Lamba parlaklıklarını kıyaslamak için lambalar üzerinden geçen akım değerlerini bulalım.

Şekil I deki elektrik devresi için;

Enerji değişimi ve korunumu

Şekildeki X cismi O noktasından serbest bırakıldığında L noktasında duruyor. Sadece KP arası sürtünmeli olduğuna göre X cismi K noktasından en az kaç mgh lik kinetik enerjiyle atılırsa O noktasına ulaşır? (KL = LM = MN = NP)

O noktasında iken serbest bırakılan cismin potansiyel enerjisi:
mgh
KP arası sürtünmeli ve cisim L noktasında durduğuna göre,
LP noktaları arasında toplam mgh kadar enerji harcanmıştır.

Çubuğa bağlı ipte gerilme kuvveti

Ağırlığı 2P olan homojen KL çubuğu şekildeki gibi iple duvara bağlanmıştır. Çubuk dengede olduğuna göre ipteki T gerilme kuvveti kaç P dir? (sin53 = 0,8, cos53=0,6)

L noktasına göre tork alabiliriz.
Çubuk dengede olduğu için bileşke tork sıfırdır.
Buna göre ip gerilmesi ile çubuk ağırlığının L noktasına göre torkları eşit büyüklüktedir.

Girişim deseninde P noktasının yeri

Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş kaynaklar λ dalga boylu dalgalar yaymaktadır ve kaynaklar arası uzaklık 7λ dır. Buna göre kaynakların oluşturduğu girişim deseninde P noktası hangi çizgi üzerinde bulunur?(sin30 = 1/2)

P noktasının düğüm çizgisi mi yoksa dalga katar mı üzerinde olduğunu bulmak için yol farkına bakmalıyız.

Yol farkı λ veya λ nın tam katlarına eşitse dalga katarı,
λ nın yarım katlarına eşit ise düğüm çizgisi üzerindedir.

Fizik ve fiziğin alt alanları

9.sınıf, Fizik bilimine giriş - Fizik nedir, fiziğin tanımı ve alt alanları, fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi ile ilgili ders notları:

Fiziğin tanımı :

Madde, enerji ve bu ikisi arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına fizik denir.

Fizik, uygulamalı bir doğa bilimidir.
Gözleme, deneye ve akıl yürütmeye dayanır.
Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler.

Fiziğin alt alanları :

1- Mekanik, 2- Optik, 3- Elektromanyetizma, 4- Termodinamik, 5- Atom fiziği, 6- Nükleer fizik, 7- Katıhal fiziği, 8- Yüksek enerji ve Plazma fiziğidir.

1- Mekanik :
- Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisi incelenir.
- Newton mekaniği veya klasik mekanik denir.

- Esneklik, gezegenlerin hareketi, hidrodinamik, denge durumları vb. olaylar uğraş alanlarındandır.

- Kinematik : Cisimlerin hareketini inceler.
- Dinamik : Cisimlerin çeşitli kuvvetler etkisinde gerçekleşen hareketlerini inceler.
- Statik : Denge durumundaki sistemleri inceler.

2- Optik :
- Işığın yapısı ve ışık olayları incelenir.
- Renk oluşumu, gölge olayı, gözün görmesi ve teleskop, gözlük gibi optik araçların yapımı uğraş alanlarındandır.

Isı ve sıcaklık

9.sınıf - Isı ve sıcaklık tanımı ve arasındaki farklar, sıcaklık ölçekleri ve termometreler ile ilgili ders notları:

Isı :
Sıcaklıkları farklı maddeler etkileşim halinde iken maddeler arasında ısı alışverişi olur, alınıp verilen bu enerjiye ısı enerjisi denir.

- Q ile gösterilir,
- Birimi SI birim sistemine göre Joule (J) dur.
- Ancak yaygın olarak kullanılan birim Kalori (cal) dir.
- Kalorimetre ile ölçülür.
- Madde miktarına bağlıdır.
- Enerji çeşididir.
- Isı aktarım yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur.

Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması

9.sınıf fizik bilimine giriş, fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması ders notları :

Nicelik
- Bir nesneye veya olaya ait sayısal özelliktir.

Fiziksel nicelik
- Ölçme (karşılaştırma) sonucunda sayısal olarak ifade edilebilen niceliklere fiziksel nicelik denir.
- Aynı zamanda fiziksel büyüklük olarak da adlandırılır.
- Fiziksel büyüklükler çoğu zaman bir sayı ve birim ile ifade edilir.

Temel büyüklükler :
- Başka bir büyüklük kullanılmadan, tek başına ifade edilen büyüklüklerdir.
- 7 adet temel büyüklük bulunmaktadır.
- Bunlar : Uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, ışık şiddeti ve madde miktarı

Türetilmiş büyüklükler :
- Başka büyüklükler kullanılarak ifade edilen büyüklüklerdir.
- Matematiksel ifadeler içerir.
- Birden fazla temel büyüklük kullanılır.
- Alan, hacim, ivme örnek verilebilir.

Skaler büyüklükler :
- Sayısal bir değer ve birim ile ifade edilen büyüklüklerdir.
- Yön ve doğrultuları yoktur.
- Kütle, sıcaklık ve enerji örnek verilebilir.

Vektörel büyüklükler :
- Sayısal bir değer ve birimin yanında bir başlangıç noktası, doğrultusu ve yönü olan büyüklüklerdir.
- Kuvvet, hız ve ivme örnek verilebilir.

resim

Yansıma ve düzlem ayna

10.sınıf, Optik - Yansıma, yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntü özellikleri ile ilgili ders notları:

Yansıma :
Işınların bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.

Yüzeyin normali (N) :
Işının yüzeye çarptığı noktada çizilen yüzeye dik hayali çizgidir.

Gelme açısı (i) :
Gelen ışın ile yüzey normali arasındaki açıdır.

Yansıma açısı (r) :
Yansıyan ışın ile yüzey normali arasındaki açıdır.

Yansıma kanunları :
I- Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir.
II- Gelme açısı yansıma açısına eşittir. (i = r)
III- Yüzeye dik gelen ışın kendi üzerinden geri yansır.
resim

Manyetizma fizik formülleri

Manyetizma ünitesinde kullanılan fizik formülleri:

Elektrik akımının manyetik etkileri :

B = Manyetik alan büyüklüğü
K = Sabit
i = Akım şiddeti
d = Düz telin verilen bir noktaya uzaklığı
r = Çember yarıçapı
L = Solenoid uzunluğu
N = Sarım sayısı

olmak üzere;

I- Düz tel:
Üzerinden i akımı geçen bir telin
d uzaklıkta bir noktada oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü:
resim

II- Çembersel tel:
Üzerinden i akımı geçen r yarıçaplı dairesel bir telin
merkezinde oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü:
resim

III- Solenoid :
Üzerinden i akım geçen N sarım sayılı ve L uzunluklu solenoidin
merkezindeki manyetik alan büyüklüğü:
resim

Kaldırma kuvveti

10.sınıf, Kaldırma kuvveti, sıvı içinde yüzen, askıda kalan ve batan cisimler, taşırma kabı ve özel durumlar ile ilgili ders notları :

Kaldırma kuvveti :
Sıvı içinde tamamen veya kısmen batmış cisimlere, sıvı tarafından uygulanan yukarı yönlü kuvvete kaldırma kuvveti denir.

- resim ile gösterilir.
- Birimi Newton dur.
- Yukarı yönlü bir kuvvettir.
- Sıvının yoğunluğu ve cismin sıvı içinde batan hacmi ile doğru orantılıdır.

En çok tercih edilen üniversiteler ve bölümler

Öğrencilerin ÖSYM sisteminde gerçekleştirdiği tercih sonuçlarına göre en çok tercih edilen üniversiteler ve bölümler

En çok tercih edilen üniversiteler :
1- Gazi Üniversitesi
2- Hacettepe Üniversitesi
3- ODTÜ
4- Ege Üniversitesi
5- Ankara Üniversitesi
6- Marmara Üniversitesi
7- İstanbul Teknik Üniversitesi
8- Dokuz Eylül Üniversitesi
9- Boğaziçi Üniversitesi
10- İstanbul Üniversitesi
(2019)

AYT Fizik konuları ve soru dağılımı

Önceki yıllara ait üniversite giriş sınavlarının 2.oturumunda çıkmış fizik sorularının dağılımı ve AYT fizik konuları

TYT Fizik konuları ve soru dağılımı

TYT sınavı fizik konuları ve önceki yıllara ait çıkmış soruların konu dağılımı

TYT Konuları
TYT sınavına ait fizik dersi üniteleri, belli başlı konuları ve konu içerikleri:


1- Fizik Bilimine Giriş
Fizik bilimine giriş, fizik alt alanları, fiziksel niceliklerin sınıflandırılması ve birimler, ölçme.


2- Madde ve Özellikleri
Madde ve özellikleri, kütle, hacim, özkütle, katılarda dayanıklılık, akışkanlar, kohezyon, adezyon, kılcallık, yüzey gerilimi ve plazmalar.


3- Basınç
Katılarda basınç, durgun sıvılarda basınç, açık hava ve gaz basıncı ile akışkanların basıncı.


4- Kaldırma Kuvveti
Sıvıların kaldırma kuvveti, kaplarda ağırlaşmalar.


5- Isı, Sıcaklık ve Genleşme
Isı ve sıcaklık, termometreler, ısı alış verişi, ısı yalıtımı ve genleşme.


6- Hareket ve Kuvvet
Doğrusal hareket, Newton'un hareket yasaları, enerji kaynakları.