9.sınıf

resim

Elektrostatik testi

9.sınıf online elektrostatik testinde elektrik yükleri, elektriklenme çeşitleri, yük dağılımı, elektroskop ve elektriksel (coulomb) kuvvetle ilgili sorular çözebilirsiniz...

resim

Madde ve özellikleri testi

Madde ve özkütle, kütle, hacim, dayanıklılık, adezyon ve kohezyon..

resim

Fizik bilimine giriş testi

Fizik nedir, fiziğin alt alanları, fiziksel niceliklerin sınıflandırılması, büyüklükler ve birimler, skaler ve vektörel büyüklükle ilgili online test soruları..

Isı ve sıcaklık

9.sınıf - Isı ve sıcaklık tanımı ve arasındaki farklar, sıcaklık ölçekleri ve termometreler ile ilgili ders notları:

Isı :
Sıcaklıkları farklı maddeler etkileşim halinde iken maddeler arasında ısı alışverişi olur, alınıp verilen bu enerjiye ısı enerjisi denir.

- Q ile gösterilir,
- Birimi SI birim sistemine göre Joule (J) dur.
- Ancak yaygın olarak kullanılan birim Kalori (cal) dir.
- Kalorimetre ile ölçülür.
- Madde miktarına bağlıdır.
- Enerji çeşididir.
- Isı aktarım yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur.

Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması

9.sınıf fizik bilimine giriş, fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması ders notları :

Nicelik
- Bir nesneye veya olaya ait sayısal özelliktir.

Fiziksel nicelik
- Ölçme (karşılaştırma) sonucunda sayısal olarak ifade edilebilen niceliklere fiziksel nicelik denir.
- Aynı zamanda fiziksel büyüklük olarak da adlandırılır.
- Fiziksel büyüklükler çoğu zaman bir sayı ve birim ile ifade edilir.

Temel büyüklükler :
- Başka bir büyüklük kullanılmadan, tek başına ifade edilen büyüklüklerdir.
- 7 adet temel büyüklük bulunmaktadır.
- Bunlar : Uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, ışık şiddeti ve madde miktarı

Türetilmiş büyüklükler :
- Başka büyüklükler kullanılarak ifade edilen büyüklüklerdir.
- Matematiksel ifadeler içerir.
- Birden fazla temel büyüklük kullanılır.
- Alan, hacim, ivme örnek verilebilir.

Skaler büyüklükler :
- Sayısal bir değer ve birim ile ifade edilen büyüklüklerdir.
- Yön ve doğrultuları yoktur.
- Kütle, sıcaklık ve enerji örnek verilebilir.

Vektörel büyüklükler :
- Sayısal bir değer ve birimin yanında bir başlangıç noktası, doğrultusu ve yönü olan büyüklüklerdir.
- Kuvvet, hız ve ivme örnek verilebilir.

resim

Fizik ve fiziğin alt alanları

9.sınıf, Fizik bilimine giriş - Fizik nedir, fiziğin tanımı ve alt alanları, fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi ile ilgili ders notları:

Fiziğin tanımı :

Madde, enerji ve bu ikisi arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına fizik denir.

Fizik, uygulamalı bir doğa bilimidir.
Gözleme, deneye ve akıl yürütmeye dayanır.
Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler.

Fiziğin alt alanları :

1- Mekanik, 2- Optik, 3- Elektromanyetizma, 4- Termodinamik, 5- Atom fiziği, 6- Nükleer fizik, 7- Katıhal fiziği, 8- Yüksek enerji ve Plazma fiziğidir.

1- Mekanik :
- Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisi incelenir.
- Newton mekaniği veya klasik mekanik denir.

- Esneklik, gezegenlerin hareketi, hidrodinamik, denge durumları vb. olaylar uğraş alanlarındandır.

- Kinematik : Cisimlerin hareketini inceler.
- Dinamik : Cisimlerin çeşitli kuvvetler etkisinde gerçekleşen hareketlerini inceler.
- Statik : Denge durumundaki sistemleri inceler.

2- Optik :
- Işığın yapısı ve ışık olayları incelenir.
- Renk oluşumu, gölge olayı, gözün görmesi ve teleskop, gözlük gibi optik araçların yapımı uğraş alanlarındandır.