8.sınıf

8.sınıf fen dersi ünite ve konuları

2020-2021 Eğitim dönemi ortaokul 8.sınıf fen bilimleri dersi müfredatına ait ünite ve konular

1. ünite
Mevsimler ve iklim
Mevsimlerin nasıl oluşur, oluşum sebepleri ve başlangıç tarihleri, iklim ve meteoroloji nedir ve ikisi arasındaki farklar, hava olayları konuları.


2. ünite
DNA ve genetik kod
DNA yapısı, DNA'nın eşlenmesi, kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji konuları.


3. ünite
Basınç
Katı, sıvı ve gaz basıncı ve bunları etkileyen faktörler.


4. ünite
Madde ve endüstri
Periyodik sistem ve periyod ve grup özellikleri, elementlerin metal, ametal ve yarımetal olarak sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal değişiklikler. Kimyasal tepkimeler, asit ve bazlar. Maddenin ısı ile etkileşimi. Türkiye'de kimya endüstrisi konuları.


5. ünite
Basit makineler
Basit makinelerin sağladığı avantajlar, basit makine örnekleri. Makaralar, palangalar, kaldıraçlar, eğik düzlem, çıkrık, vida, dişli ve kasnaklar.


6. ünite
Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi
Besin zinciri, üretici, tüketici ve ayrıştırıcı örnekleri. Enerji dönüşümleri. Fotosentez olayı ürünleri ve etkileyen faktörler. Oksijenli ve oksijensiz solunum. Karbon, oksijen ve azot madde döngüleri ve çevre sorunları.


7. ünite
Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi
Elektrik yükleri, elektriklenme çeşitleri. Elektrik enerjisinin dönüşümü.

İklim ve hava olayları

8.sınıf fen dersi mevsimlerin oluşumu ve iklim ünitesi, iklim konu anlatımı, iklim ve hava olayları nedir? Özellikleri ve aralarındaki farklar nelerdir?

Hava olayları:

Yağmur, kar, dolu, çiy, kırağı ve sis hava olaylarıdır.

Yağmur
Yer yüzünden yükselen su buharının atmosferde yoğunlaşarak, su damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesine yağmur denir.

Kar
Bulutlardaki su damlacıkları yükselerek soğuk bir hava ile karşılaştıklarında buz kristallerine dönüşür ve kar şeklinde yeryüzüne düşer.

Dolu
Bulutlardaki su damlacıkları çok daha soğuk bir hava ile karşılaştıklarında ise buz kütlelerine dönüşür ve dolu meydana gelir.

Çiy
Havadaki su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşarak su damlalarına dönüşmesidir.

Kırağı
Sıcaklığın sıfırın altında olduğu açık ve rüzgarsız gecelerde havadaki su buharının yeryüzünde doğrudan buz kristallerine dönüşmesidir.

Sis
Su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması olayına sis denir.

Atmosferde gerçekleşen hava olayları:

Yağmur, kar ve dolu

Yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayları:

Çiy, kırağı ve sis

Rüzgar
Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay hava hareketine rüzgar denir.

Isınan havanın yoğunluğu azalır ve yükselir, yeryüzüne yaptığı basınç da azalmış olur. Böylece bu bölgede alçak basınç alanı oluşur.

Soğuyan havanın ise yoğunluğu artar ve yeryüzüne doğru alçalır, bu bölgede yüksek basınç alanı oluşur.

Bir bölgedeki basınç farkı rüzgara sebep olur.

Mevsimlerin oluşumu

8.sınıf fen dersi mevsimlerin oluşumu ve iklim ünitesi, mevsimlerin oluşumu konu anlatımı. Mevsimlerin oluşum sebepleri, eksen eğikliği, ekinoks, gündönümü, yengeç ve oğlak dönencesi ekvator nedir?

Mevsimlerin oluşum sebepleri

1- Dünya'nın eksen eğikliği,
2- Dünya'nın güneş çevresindeki dönme hareketidir.


Dünya'nın ekseni ile yörünge ekseni arasında 23o27' (23 derece, 27 dakika) lık açı bulunur.

Eksen eğikliği nedeniyle;
1- Mevsimler oluşur,
2- Kuzey ve Güney yarımkürede farklı mevsimler yaşanır.
3- Mevsimlik (yıllık) sıcaklık farkları görülür.
4- Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde sürekli değişir.


21 Mart, 23 Eylül ile 21 Haziran, 21 Aralık mevsimlerin başlangıç tarihleridir.


Ekinoks tarihleri :
21 Mart ve 23 Eylül
Ekinoks; gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihtir.


Gündönümü (solstis) tarihleri :
21 Haziran ve 21 Aralık
Gündönümü (solstis); en uzun gündüz ve en uzun gecenin yaşandığı tarihdir.


resim

Dünya'nın ekseni eğik olmasaydı

1- Mevsimler oluşmazdı.
2- Yıl boyunca gece-gündüz süreleri eşit olurdu.

resim


Yengeç dönencesi
21 Haziran tarihinde Kuzey yarımkürede Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği enlemdir.


Oğlak dönencesi
21 Aralık tarihinde Güney yarımkürede Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği enlemdir.


Ekvator çizgisi
Kuzey ve Güney yarımküreyi birbirinden ayıran hayali çizgidir.
Yer eksenini dik keser.


Elips
Dünya'nın güneş etrafında çizdiği yörüngenin şeklidir.
Dünya'nın güneş etrafındaki dolanımı dairesel değildir, bazen güneşe yaklaşırken, bazen güneşten uzaklaşır.
Bu durum mevsim sürelerini etkiler ancak,
Mevsim oluşumunu ve sıcaklıkları etkilemez.


Günberi - 3 Ocak
Dünya'nın Güneşe en yakın olduğu tarihtir, günberi denir.


Günöte - 4 Temmuz
Dünya'nın Güneşe en uzak olduğu tarihtir, günöte denir.


Aydınlanma çemberi
Dünya'nın geceden dolayı karanlık ve gündüzden dolayı aydınlık olan yerlerini birbirinden ayıran çizgidir.

resim

Basınç testi

8.sınıf fen bilimleri dersi basınç ünitesi katı ve sıvı basıncı konusu online test soruları. Basınç konu özeti için tıklayın...

resim

Madde ve endüstri testi

Periyodik tablo, metal ve ametal elementler ve özellikleri sbs online test soruları çözmek için tıklayın...

resim

Mevsimlerin oluşumu ve iklim testi

Mevsimlerin oluşumu ve iklim ünitesi online cevaplı test soruları, mevsimlerin oluşumu, dünyanın güneş etrafındaki hareketi, iklim ve meteoroloji özellikleri ve arasındaki farklar...

Basınç - Katı, sıvı ve gaz basıncı

8.sınıf fen bilimleri
Katı, sıvı ve gazlarda basınç özellikleri;

Basınç
- Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.
- Basınç P ile gösterilir ve birimi Pascal'dır.

Katı basıncı
- Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye kuvvet uygularlar.
- Katı cisimlerin birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete katı basıncı denir.
- Katı cisimler uygulanan kuvveti, kuvvetle aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte iletirler.

Mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri

Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklar;

1- Nerede gerçekleşir?
Mitoz : Vücut hücrelerinde gerçekleşir.
Mayoz : Üreme ana hücresinde gerçekleşir.

2- Hangi canlılarda görülür?
Mitoz : Tüm canlılarda görülür.
Mayoz : Eşeyli üreyen canlılarda görülür.

3- Bölünmenin amacı nedir?
Mitoz : Tek hücrelilerde üremeyi ve çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve yenilenmeyi sağlar.
Mayoz : Üreme hücrelerinin (gamet) oluşması.

Periyodik sistem ve özellikleri

Periyodik tablonun özellikleri ve element çeşitleri;

Periyodik sistem
Elementlerin belirli bir düzene göre yerleştirildiği çizelgeye periyodik sistem denir.
resim
Periyodik çizelgede yer alan bilgiler :
Elementin;
- Adı
- Atom numarası
- Sembolü

Basit Makineler

Basit makineler ve özellikleri;

Basit makineler
Kuvvetin yönünü veya büyüklüğünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlayan araçlara basit makine denir.

Basit makine özellikleri ve amaçları :
1- Uygulanan kuvveti azaltabilir
2- Kuvvetin yönünü değiştirebilir
3- İşin yapılma süresini azaltabilir
4- İş kolaylığı sağlar
5- İş ve enerjiden kazanç sağlamaz
6- Enerji dönüşümü gerçekleştirilir

Gök cisimleri - Güneş sistemi ve ötesi

Gök cisimlerini tanıyalım.

Yıldızlar
Çok sıcak gazlardan oluşan ve ısı ve ışık yayan küresel gök cisimlerine YILDIZ denir.

Yıldızların özellikleri :
1- Küresel şekildedir
2- Isı ve ışık yayarlar
3- Hareketlidir
4- Birbirlerine göre konumları değişmez
5- Sıcaklıklarına göre farklı renklere sahiptirler

resim

----> MAVİ veya beyaz yıldızlar : Yüksek sıcaklıkta,
----> SARI renkte yıldızlar : Orta sıcaklıkta,
----> KIRMIZI yıldızlar : Düşük sıcaklıkta yıldızdır.

Güneş SARI renkli bir yıldızdır, Güneş için orta sıcaklıkta bir yıldız diyebiliriz.

Adaptasyon

Canlının genetik yapısında, yaşama ve üreme şansını artıran bazı değişimler meydana gelir ve böylece canlı ortama uyum sağlayacak fiziksel özellikler kazanır.

Adaptasyon
Canlıların yaşadığı ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir.

Adaptasyonla kazanılan fiziksel özellikler :
- Beslenme
- Üreme
- Savunma, korunma
- İklim koşullarına uyma

* Adaptasyon kalıtsaldır.
* Dölden döle aktarılır.
* Uzun yıllar içinde gerçekleşir.

Mutasyon ve modifikasyon

DNA molekülünün kendini eşlemesi sırasında hatalar oluşabilir. Bu hataların bir kısmı onarılırken bir kısmı onarılamaz ve mutasyona sebep olur.

Mutasyon :
Kromozom veya DNA yapısında meydana gelen değişikliklere mutasyon denir.

Mutasyona neden olan faktörler :
- X ışınları
- Radyasyon
- İlaç ve kimyasal maddeler

* Mutasyonlar yararlı veya zararlı olabilir.
* Üreme veya vücut hücrelerinde görülebilir.
* Vücut hücresinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. (Yavru döle aktarılmaz.)

Mutasyona örnekler :
- Down sendromu
- Albinoluk
- Tavşan dudaklılık
- Hemofili
- Van kedisinin iki gözünün farklı renklerde olması
- Keçilerde dört boynuzluluk