12.sınıf

Girişim deseninde P noktasının yeri

Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş kaynaklar λ dalga boylu dalgalar yaymaktadır ve kaynaklar arası uzaklık 7λ dır. Buna göre kaynakların oluşturduğu girişim deseninde P noktası hangi çizgi üzerinde bulunur?(sin30 = 1/2)

P noktasının düğüm çizgisi mi yoksa dalga katar mı üzerinde olduğunu bulmak için yol farkına bakmalıyız.

Yol farkı λ veya λ nın tam katlarına eşitse dalga katarı,
λ nın yarım katlarına eşit ise düğüm çizgisi üzerindedir.