11.sınıf

Bileşke kuvvetin en büyük ve en küçük değeri

Büyüklükleri 12N, 8N ve 6N olan kuvvetlerin en büyük ve küçük bileşke değerleri kaç Newton'dur?

A, B ve C olmak üzere büyüklükleri verilmiş üç kuvvet olsun.


Bileşkenin en büyük değeri
Bu üç kuvvetin bileşkelerinin en büyük değeri bu kuvvetlerin toplamı olacaktır.

Rmaks = A + B + C

Bileşkenin en küçük değeri
Bu kuvvetlerin bileşkelerinin en küçük değerini bulurken iki farklı durum vardır.

I- En büyük kuvvetin büyüklüğü, diğer iki kuvvetin toplamından küçükse yani
A < B + C ise bileşke kuvvetin en küçük değeri sıfır olacaktır.

Rmin = 0

II- En büyük kuvvetin büyüklüğü, diğer iki kuvvetin toplamından büyükse yani
A > B + C ise bileşke kuvvetin en küçük değeri,

Rmin = A - (B + C) ile bulunur.

Bu ifadeleri dikkate alarak soru çözümü şu şekilde olacaktır:

resim

Vektörler testi

11.sınıf vektörler ünitesi, sınava hazırlık vektörler testini online çözmek için tıklayın...

Eşit bölmeli çubuğun denge noktası

Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğa şekildeki gibi eşit kütleli cisimler asılmıştır.
Buna göre çubuk hangi noktadan iple tavana asılırsa, serbest bırakıldığında yatay olarak dengede kalır?

Her bir cismin ağırlığına G ve her bir bölmeye d diyelim ve
K noktasına göre tork alalım;

Enerji değişimi ve korunumu

Şekildeki X cismi O noktasından serbest bırakıldığında L noktasında duruyor. Sadece KP arası sürtünmeli olduğuna göre X cismi K noktasından en az kaç mgh lik kinetik enerjiyle atılırsa O noktasına ulaşır? (KL = LM = MN = NP)

O noktasında iken serbest bırakılan cismin potansiyel enerjisi:
mgh
KP arası sürtünmeli ve cisim L noktasında durduğuna göre,
LP noktaları arasında toplam mgh kadar enerji harcanmıştır.

Çubuğa bağlı ipte gerilme kuvveti

Ağırlığı 2P olan homojen KL çubuğu şekildeki gibi iple duvara bağlanmıştır. Çubuk dengede olduğuna göre ipteki T gerilme kuvveti kaç P dir? (sin53 = 0,8, cos53=0,6)

L noktasına göre tork alabiliriz.
Çubuk dengede olduğu için bileşke tork sıfırdır.
Buna göre ip gerilmesi ile çubuk ağırlığının L noktasına göre torkları eşit büyüklüktedir.

Net kuvvet etkisinde bir cismin ivmesi

Şekilde verilen sürtünmeli düşey zeminde, 5 kg kütleli cisim aşağıda doğru hareket etmektedir.
Buna göre cismin ivmesi kaç m/s 2 dir? (g =10 m/s 2)

Cisim ivmeli hareket yaptığına göre
Newton'un II. Kanunundan,

Fnet = m.a

bağıntısını kullanırız. Burada,

Fnet = Net kuvvet
m = Kütle
a = İvme

Manyetizma fizik formülleri

Manyetizma ünitesinde kullanılan fizik formülleri:

Elektrik akımının manyetik etkileri :

B = Manyetik alan büyüklüğü
K = Sabit
i = Akım şiddeti
d = Düz telin verilen bir noktaya uzaklığı
r = Çember yarıçapı
L = Solenoid uzunluğu
N = Sarım sayısı

olmak üzere;

I- Düz tel:
Üzerinden i akımı geçen bir telin
d uzaklıkta bir noktada oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü:
resim

II- Çembersel tel:
Üzerinden i akımı geçen r yarıçaplı dairesel bir telin
merkezinde oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü:
resim

III- Solenoid :
Üzerinden i akım geçen N sarım sayılı ve L uzunluklu solenoidin
merkezindeki manyetik alan büyüklüğü:
resim

Bileşke manyetik alan şiddeti

İletken düz telden 9i akım geçmektedir. Buna göre çember merkezindeki bileşke manyetik alanın sıfır olması için iletken çember telden hangi yönde kaç i akım geçmelidir? (π = 3)

Çember merkezinde bileşke manyetik alan şiddetinin sıfır olabilmesi için, o noktada çemberin manyetik alan şiddeti ile düz telin manyetik alan şiddetinin eşit ve zıt yönde olması gerekir.

Üzerinden i akım geçen düz telden d uzaklıktaki bir noktada oluşan manyetik alan şiddeti;

Kasnağa bağlı cismin yükseliği

Şekildeki sürtünmesiz sistemde L kasnağının yarıçapı 2r ve M kasnağının yarıçapı r dir. L kasnağı ok yönünde döndürülürse K cisminin yüksekliği kaç πr değişir?

L ve M kasnakları eş merkezlidir.
Bu tür kasnakların dönme yönü ve sayısı eşittir.
Buna göre M kasnağı da ok yönünde 1 tur döner.