10.sınıf

Kaldırma kuvvetlerini kıyaslama

Hacimleri eşit K, L ve M cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl sıralanır?

Kaldırma kuvveti;

Fk = Vb.ds.g

Vb = Cismin sıvı içinde batan hacmi
ds = sıvının özkütlesi
g = yer çekimi ivmesi

Lambaların parlaklık değişimi

Şekil I deki elektrik devresinde özdeş K ve L lambaları bulunuyor. Bu devredeki L lambasına şekil II deki gibi özdeş M lambası paralel bağlanıyor. Buna göre K ve L lambalarının parlaklıkları nasıl değişir?

Lamba parlaklığı ile lamba üzerinden geçen akım doğru orantılıdır.
Lamba parlaklıklarını kıyaslamak için lambalar üzerinden geçen akım değerlerini bulalım.

Şekil I deki elektrik devresi için;

Yansıma ve düzlem ayna

10.sınıf, Optik - Yansıma, yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntü özellikleri ile ilgili ders notları:

Yansıma :
Işınların bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.

Yüzeyin normali (N) :
Işının yüzeye çarptığı noktada çizilen yüzeye dik hayali çizgidir.

Gelme açısı (i) :
Gelen ışın ile yüzey normali arasındaki açıdır.

Yansıma açısı (r) :
Yansıyan ışın ile yüzey normali arasındaki açıdır.

Yansıma kanunları :
I- Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir.
II- Gelme açısı yansıma açısına eşittir. (i = r)
III- Yüzeye dik gelen ışın kendi üzerinden geri yansır.
resim

Kaldırma kuvveti

10.sınıf, Kaldırma kuvveti, sıvı içinde yüzen, askıda kalan ve batan cisimler, taşırma kabı ve özel durumlar ile ilgili ders notları :

Kaldırma kuvveti :
Sıvı içinde tamamen veya kısmen batmış cisimlere, sıvı tarafından uygulanan yukarı yönlü kuvvete kaldırma kuvveti denir.

- resim ile gösterilir.
- Birimi Newton dur.
- Yukarı yönlü bir kuvvettir.
- Sıvının yoğunluğu ve cismin sıvı içinde batan hacmi ile doğru orantılıdır.

P bölgesinde bir ışının izlediği yol

Şekildeki I ışını P bölgesinde bulunan düzlem aynadan I' ışını olarak yansıyor. Buna göre ışının düz ayna ile yaptığı açı kaç derecedir?

Işınları çizdiğimizde;

resim

P bölgesinde bir ışının izlediği yol

Şekildeki I ışını P bölgesinde bulunan düzlem aynadan I' ışını olarak yansıyor. Buna göre ışının düz ayna ile yaptığı açı kaç derecedir?

Işınları çizdiğimizde;

resim