Fizik ve fiziğin alt alanları

TYT fizik sınavı ve 9.sınıf fizik dersi, fizik bilimine giriş ünitesi – Fizik nedir ve fiziğin alt alanları konusu ders notları :

Fizik :
Madde, enerji ve bu ikisi arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına fizik denir.

Fizik, uygulamalı bir doğa bilimidir.
Gözleme, deneye ve akıl yürütmeye dayanır.
Sınanabilir, sorgulanabilir.
Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler.
Bilgiler mutlak değildir ve birikimli ilerler.

Fiziğin alt alanları :
1- Mekanik, 2- Optik, 3- Elektromanyetizma, 4- Termodinamik, 5- Atom fiziği, 6- Nükleer fizik, 7- Katıhal fiziği, 8- Yüksek enerji ve Plazma fiziğidir.

1- Mekanik :

Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisi incelenir.
Newton mekaniği veya klasik mekanik denir.

Kinematik : Hareketi inceler.
Dinamik : Kuvvetin hareket üzerindeki etkisini inceler.
Statik : Denge durumundaki sistemleri inceler.

2- Optik :

Işığın yapısı ve ışık olayları inceler.

3- Elektromanyetizma

Elektrik yüklerinin manyetik ve elektriksel alanla etkileşimini inceler.

4- Termodinamik

Enerji (ısı), enerji dönüşümleri ve maddeler arasında enerjinin aktarımı, ısı ve sıcaklık ilişkisi ve bunların etkileri.

5- Atom fiziği

Atom ve moleküllerin yapısı, elektronlar ve atomun enerji düzeyleri inceler.

6- Nükleer fizik

Kararsız atom çekirdeklerinin yaptığı ışımaları ve etkilerini inceler.

7- Katıhal fiziği

Kristal yapılı katı maddelerin manyetik , elektriksel, optik vb. özelliklerini inceler.

8- Yüksek enerji ve plazma fiziği

Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimi ve maddenin plazma halini inceler.

Fizik alt alanları ve alanla ilgili konu veya örnekler
Mekanik : Gezegenlerin hareketi, bisiklet, sarkaçlar, çarpışmaşlar
Optik : Gözlük, periskop, ışık renkleri, dürbün, teleskop, mercekler, yansıma
Elektromanyetizma : Elektrikli araçlar, pusula, mıknatıs, yükler, Dünya’nın manyetik alanı
Termodinamik : Hal değişimi, ısı yalıtımı, termos, kombi, klima, genleşme
Atom fiziği : Lazer, elektronların hareketi, atomun yapısı
Nükleer fizik : Nükleer tepkimeler, Röntgen, Tomografi, MR
Katıhal fiziği : Led, transistör, kristal yapı, güneş pilleri, yarı iletkenler
Yüksek enerji ve plazma fiziği : Plazma TV, yıldızlar, plazma hali

Bir cevap yazın