Lambaların parlaklık değişimi sorusu

Şekil I deki elektrik devresinde özdeş K ve L lambaları bulunuyor. Bu devredeki L lambasına şekil II deki gibi özdeş M lambası paralel bağlanıyor. Buna göre K ve L lambalarının parlaklıkları nasıl değişir?

Lamba parlaklığı ile lamba üzerinden geçen akım doğru orantılıdır.
Lamba parlaklıklarını kıyaslamak için lambalar üzerinden geçen akım değerlerini bulalım.

formülünde akımı çekelim;

Bu formülü kullanarak lambalar üzerinden geçen akım değerlerini I cinsinden buluruz.

Lambalar özdeş olduklarından dirençleri (R) eşit.

Şekil I deki elektrik devresi için;

Devrenin eşdeğer direnci;

R = R + R = 2R

Ana koldaki akıma I diyelim

formülde yerine yazıyoruz.

V = I. 2R

I = V/2R

lambalar üzerindeki gerilimler eşit ve V/2 kadar.

Şekil II deki elektrik devresi için;

L ve M lambaları için paralel kollarda eşdeğer direnç;

1/RLM = 1/R + 1/R

R/2 bulunur.

K direnci L ve M direncine seri bağlıdır.

R = R + R/2

R = 3R/2

V = I. R den
V = I. 3R/2

I = 2V/3R

Ana koldan geçen akım 2V/3R,
Yani K lambası üzerinden geçen akım 2/3 I dır.

Paralel kollarda özdeş lambalar olduğu için akımlar V/3R şeklinde eşit paylaşılır.
Yani L lambası üzerinden geçen akım 1/3 I dır.

Bir cevap yazın