Bileşke manyetik alan şiddeti sorusu

İletken düz telden 9i akım geçmektedir. Buna göre çember merkezindeki bileşke manyetik alanın sıfır olması için iletken çember telden hangi yönde kaç i akım geçmelidir? (π = 3)

Çember merkezinde bileşke manyetik alan şiddetinin sıfır olabilmesi için, çemberin ve düz telin merkezde oluşturduğu manyetik alanlar eşit büyüklükte ve zıt yönde olmalıdır.

Üzerinden i akım geçen düz telden d uzaklıktaki bir noktada oluşan manyetik alan şiddeti;

bağıntısı ile bulunur.

Düz telden geçen akım şiddeti it = 9i,
Telin çemberin merkezine olan uzaklığı d = r,

9i ve r formülde yerine yazılırsa;

Bt = K.2.9i / r
Bt = 9. K.2.i/r bulunur.

Sağ el kuralına göre düz telin çemberin merkezinde oluşturduğu manyetik alanın yönü sayfa içine doğrudur.

Üzerinden i akım geçen r yarıçaplı çembersel telin merkezinde oluşturduğu manyetik alan şiddeti;

bağıntısı ile bulunur.

ic, çembersel telden geçen akım
Bc, çemberin manyetik alan şiddeti olmak üzere;

Bc = K 2.π.ic / r

Bileşke manyetik alan şiddetinin sıfır olması için
Bc = Bt = 9. K.2.i/r olmalıdır.
π = 3

9. K.2.i/r = K 2.3.ic / r
Eşitliğin her iki tarafında K ve r yok edilirse

9.i = 3.ic
ic = 3i bulunur.

çemberin oluşturduğu manyetik alan yönünün düz telin manyetik alan yönüne zıt olması için akımın yönü sağ el kuralına göre 1 yönünde olmalıdır.

Cevap : Çembersel telde akım 3i, 1 yönündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir