Bileşke kuvvetin en büyük ve en küçük değeri sorusu

Büyüklükleri verilen herhangi 3 kuvvetin bileşkelerinin en büyük ve en küçük değerleri nasıl bulunur?

Büyüklükleri verilmiş üç kuvvetin, en büyük ve en küçük değerini soran bir soru da:
örneğin A , B ve C olmak üzere herhangi üç kuvvetin büyüklükleri A > B > C şeklinde sıralanmış olsun.

Bileşke kuvvetin en büyük değeri :
Rmaks = A + B + C
Üç kuvvet aynı yönde ise, cebirsel olarak tüm kuvvetler toplanır.

Bileşke kuvvetin en küçük değeri :
Bu kuvvetlerin bileşkelerinin en küçük değerini bulurken iki farklı durum vardır.

I- En büyük kuvvetin büyüklüğü, diğer iki kuvvetin toplamından küçükse
Yani A < B + C ise bileşke kuvvetin en küçük değeri sıfır olacaktır.

A < B + C ise Rmin = 0

II- En büyük kuvvetin büyüklüğü, diğer iki kuvvetin toplamından büyükse
Yani A > B + C ise bileşke kuvvetin en küçük değeri,

Rmin = A – (B + C) ile bulunur.

ÖRNEKLER :

Büyüklükleri 12N, 8N ve 6N olan herhangi üç kuvvetin bileşkesinin en büyük ve küçük değeri kaç Newton’dur?

Bileşke kuvvetin en büyük değeri :

Soruda kuvvetlerin yönleri verilmemiş, aynı yönde oldukları varsayılırsa tüm kuvvetler toplanır ve bileşke en büyük değeri alır;

Rmaks = 12 + 8 + 6 = 26 N olur.

Bileşke kuvvetin en küçük değeri :

En büyük kuvvetin büyüklüğü diğer iki kuvvetin büyüklükleri toplamından az olduğu için;
(12 < 18 + 6 )

en küçük bileşke değeri sıfırdır.

Rmin = 0

Büyüklükleri 18N, 10N ve 4N olan kuvvetlerin en büyük ve küçük bileşke değerleri kaç Newton’dur?

Bileşke kuvvetin en büyük değeri :

Rmaks = 18 + 10 + 4 = 32 N bulunur.

Bileşke kuvvetin en küçük değeri :

En büyük kuvvetin büyüklüğü diğer iki kuvvetin büyüklükleri toplamından fazla olduğundan;
(18 > 10 + 4)

Bileşke kuvvet değeri, büyük kuvvetin diğer iki kuvvetin toplamı arasındaki farktır.

Rmin = 18 – ( 10 + 4 )

Rmin = 4 N bulunur.

Bir cevap yazın