AYT fizik soru dağılımı

AYT fizik sorularının yıllara göre dağılım tablosu. Tablodan anlaşılacağı üzere, AYT sınavında bazı konulardan her yıl soru çıkmış. Ancak bazı konuların ise önceki yıllarda sorulmamış olması, önümüzdeki sınavda sorulma olasılığını yükseltebilir.

AYT fizik konuları

1- Vektörler
Vektör özellikleri ve vektörel işlemler.

2- Kuvvet, Tork ve Denge
Kuvvet, denge ve tork konularından her sene bir soru sorulmuştur.

3- Kütle merkezi
Kütle merkezi sorusu sorulmamıştır.

4- Hareket
Bu üniteden 2019, 2020 ve 2022 AYT sınavında birer soru sorulmuştur.

5- Newton hareket yasaları
Bu üniteden 2018 ve 2020 AYT sınavında soru sorulmuştur.

6- İş, güç ve enerji
İş, güç ve enerji ünitesinden 2019 AYT sınavında bir soru sorulmuştur.

7- Atışlar
Tek ve iki boyutta hareketi içeren atışlardan 2019 ve 2021 AYT sınavında soru çıkmıştır.

8- İtme ve momentum
İtme, momentum ve momentum korunumu konuları. Bu üniteden hemen hemen her sene soru çıkmaktadır.

9- Basit makineler
Makaralar, eğik düzlem, kaldıraç, dişli ve kasnaklar ve vida başlıca ünite konuları.

10- Elektriksel kuvvet
Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan; elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel, paralel levhalar ve kondansatörler belli başlı konu başlıklarıdır.

11- Manyetizma
Manyetizma ünitesinde manyetik kuvvet, manyetik indüksiyon ve özdüksiyon ile alternatif akım ve transformatörler vb konular bulunmaktadır.

12- Çembersel hareket
Bu üniteden her sene soru sorulmuştur.

13- Basit harmonik hareket
Bu ünitede sarkaç ve yay periyodu konusunda sorular çıkmaktadır. Bu ünitede AYT sınavında her sene bir soru sorulmuştur.

14- Kütle çekim ve kepler
Kepler Yasaları ve Newton Kütle Çekim Kanunu. 2018, 2021 ve 2022 AYT de bir soru sorulmuştur.

15- Dalga mekaniği
Su dalgalarında girişim olayı, ışığın dalga özelliği; çift ve tek yarıkta kırınım olayları incelenmektedir. AYT sınavında her sene bir soru sorulmuştur.

16- Atom modelleri
Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve Modern atom teorisi ile Bohr atom teorisinde elektronun uyarılması ve enerji seviyeleri başlıca konu başlıklarıdır.

17- Büyük patlama ve atom altı parçaçıklar
Bu ünitede Bing bag teorisi ve Hubble yasası ile atom altı parçacıklarda SM – Standart Model – temel parçacıklar ile etkileşim parçacıkları inceleniyor.

18 – Radyoaktivite
Alfa, beta ve gama ışımaları; fisyon ve füzyon tepkimeleri konu başlıklarıdır. AYT sınavlarında birer soru sorulmuştur.

19- Modern fizik
Bu ünitede Einstein özel görelilik, kuantum fiziğine giriş, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olay, Compton saçılması belli başlı konulardır. Modern fizikte fotoelektrik olay önceki AYT sınavlarında sorulmuştur.

20- Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları
Ünite MR cihazı, Röntgen, BT, sonar, radar ve LCD gibi pek çok teknolojik uygulamayı içerir. Bu konudan 2020 yılı hariç AYT sınavında birer soru sorulmuştur.

2012- 2017 arası LYS fizik sınavı yıllara göre soru dağılımı :

Aşağıdaki tabloda ise AYT öncesi sınav sisteminde, ikinci sınava ait konu dağılımı verilmiştir. Son sisteminin değişmesiyle beraber sorumlu olunan ünite ve konular değişmiş olabilir.