Periyodik sistem ve özellikleri

Periyodik tablonun özellikleri ve element çeşitleri;

Periyodik sistem
Elementlerin belirli bir düzene göre yerleştirildiği çizelgeye periyodik sistem denir.
Periyodik çizelgede yer alan bilgiler :
Elementin;
– Adı
– Atom numarası
– Sembolü

Periyot :
Periyodik çizelgede yer alan yatay satırlara periyot denir.
– 7 tane periyot bulunur.
resim
Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe elementlerin;
– Atom numarası artar
– Kütlesi artar
– Ametalik özellik artar
– Değerlik elektron sayısı artar
– Atom çapı azalır
– Metalik özellik azalır

Grup :
Periyodik çizelgede yer alan ve benzer özelliklere sahip elementlerin bulunduğu dikey sütunlara denir.
-18 grup vardır, 8 tanesi A, diğerleri B grubudur.
resim
Aynı grupta bulunan elementlerin benzer özellikleri;
– İletkenlik
– Parlaklık
– İyon yükü
– Sertlik
– Elektron alma veya verme eğilimi

Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe element atomunun;
– Katman sayısı artar
– Periyot sayısı artar
– Proton sayısı artar
– Kütlesi artar
– Atom çapı artar
– Değerlik elektron sayısı değişmez
– Elektron verme eğilimi artar

Metaller
Periyodik çizelgenin sol tarafında yer alan elementlerdir.
Demir (Fe), Gümüş (Ag), Altın (Au), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Krom (Cr), Alüminyum (Al) ve Cıva (Hg) metal elementlerdir.
resim
Aşağıda 1A, 2A ve 3A grubunda bulunan metal elementler verilmiştir.
resim
Metallerin özellikleri :
– Isı ve elektriği iyi iletir
– Eğilip bükülebilir, tel ve levha haline gelebilir
– Cıva hariç oda sıcaklığında katı haldedir
– Parlak görünümlüdür, ışığı yansıtır
– Elektron vermeye yatkındır
– Katyon olma eğilimde, (+) değerlik alır
– Birbirleriyle bileşik yapmazlar

Ametaller
Periyodik çizelgenin sağ tarafında yer alan elementlerdir.
Karbon (C), Oksijen (O), Hidrojen (H), Klor (Cl), Neon (Ne) ve Helyum (He) ametal elementlerdir.
resim
Hidrojen 1A grubunda bulunur ancak ametaldir.
Aşağıda periyodik tabloda yer alan ametal elementler verilmiştir.
resim
Amatellerin özellikleri :
– Isı ve elektriği iyi iletmez
– Şekil verilemez, kırılgandır
– Katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir
– Mat görünümlüdür
– Elektron almaya yatkındır
– Anyon olma eğilimde

Yarı metaller
Hem metal hemde ametal özellik gösteren element grubudur.
Bazı fiziksel özellikleri metallere, bazı kimyasal özellikleri amatellere benzer.
Bor (B), Silisyum (Si), Germanyum(Ge), Arsenik (As), Polonyum (Po) ve Tellür (Te) yarı metal elementlerdir
resim
Aşağıda periyodik tabloda yer alan yarımetal elementler verilmiştir.
resim
Yarı metallerin özellikleri :
– Isı ve elektriği ametallerden fazla, metallerden az iletir
– Kırılgan değildir
– İşlenerek şekil alabilir
– Parlak veya mat olabilir

Soygazlar (Asalgazlar)
8A grubunda bulunan ametallere soygaz denir.
Helyum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xn) ve Radon (Rn) soygaz elementlerdir.
resim
resim
Özel gruplar
1A grubu – Alkali metaller
2A grubu – Toprak alkali metaller
7A grubu – Halojenler
8A grubu – Soygazlar (Asalgazlar)


8.sınıf fen bilimleri dersi madde ve endüstri ünitesi çalışma notları. Periyodik sistem ve özellikleri.

Periyodik sistem testi çözmek için tıklayın

Bir cevap yazın